#BEST YOURSELF  MASTERCLASS

Authentic Leadership

Academy – ALA 2023

23, 24, 25 Ноември 2023

Лидерството няма нищо общо с титли и длъжности. Лидер е този, който другите следват, който умее да въздейства. Независимо от стила си, истинските вдъхновяващите лидери винаги са АВТЕНТИЧНИ. 

АLA e академия за Автентични лидери – хора, които водят със силата на личността, избягвайки модели и клишета. За тези, които всекидневно са изправени пред задачата да развиват, вдъхновяват и управляват хора и екипи.

ALA Ментори

Милена Хаджииванова

Психолог. Коуч. Ментор. HR Стратег. 

Милена е бизнес треньор със сериозен опит и подчертано интерактивен подход. Тя използа дръзки и провокативни методи, вниквайки в потребностите на аудиторията, водейки я към промяна в нагласите и поведенията. 

ALA Програма

23 НОЕМВРИ

Познание за себе си (Self-awareness)

 • Кои са ценностите ви?
 • Как ги практикувате?
 • Анализ на опита – кои са критичните уроци, които оформят вашата автентичност?
 • Какво ви задвижва?
 • Кои вярвания ви поставят лимита?
 • Как да се учите от собствената си история?
 • Кои са вашите “слепи петна”?
 • “Разговори” с его-то…

24 НОЕМВРИ

Разказване на истории (Story Telling)

 • Защо хората да ви следват? – разкажете вашата история.
 • Направете я въздействаща, но подписана с вашия почерк.
 • Вашето вербално/невербално въздействие.

Живот в променлива среда (Beyond your comfort zone)

 • Да практикуваме промени.
 • Къде е границата на комфорта ви?
 • Как реагирате, когато сте в непозната ситуация?
 • Емпатията – може ли да бъде полезна
 • Умение за слушане
 • Предразсъдъци. Презумпции.

25 Ноември

Автентичност на практика/Authenticity in Practice/

 • Нагласата определя резултата – убедете се сами.
 • Вашата увереност и възприятието на другите.
 • Трансфериране към вашата бизнес реалност.
 • Водене чрез пример.
 • Може ли да има план за автентичност?
 • Вашите намерения.

H-vision метод

Провокативно, креативно, предизвикателно

Академията за автентично лидерство не е стандартно бизнес обучение. Провокираме, предизвикваме, изискваме. Мисли бързо, мисли креативно. Методът ни е нестандартен и ефективен – малко теория, много практически казуси и постоянна обратна връзка.

Извън комфортната зона