less perfection - more authenticity! take your journey to your true-self!

Authentic Leadership
Academy'2018

бизнес академия за личностно развитие

Authentic Leadership Academy

АLA e академия за хора, които искат да водят със силата на личността си. За тези, които избягват да следват модели и клишета, а са готови да се вгледат в себе си, да определят силните си страни, да се развиват и да има единство в начина, по който мислят, действат и говорят. За тези, които всекидневно са изправени пред задачата да общуват, да развиват, вдъхновяват и управляват хора и екипи - всеки от тях със своята специфика, зрялост и потребности.

Целта на ALA е да даде пространство за изследване на себе си и прехвърляне на това знание към бизнес реалността. Всеки един лидер е преди всичко човек, чиито ценности са се формирали от различни житейски събития. Понякога, в търсене на перфектността, преставаме на бъдем верни на себе си, започваме да приличаме на някой друг и губим връзката с най-голямата ни сила - автентичността ни.

Това е академия за лидери, които искат да боравят по-лесно с неопределеността на човешкото съзнание, да „разговарят с егото си”, да имат гъвкавост на мениджърските решения, да бъдат вдъхновени, за да могат да вдъхновяват.

Основните теми, които АLA засяга ca:

Познание за себе си (Self-Awareness)

 • Кои са ценностите ви?
 • Как ги практикувате?
 • Анализ на опита – кои са критичните уроци, които оформят вашата автентичност?
 • Какво ви задвижва?
 • Кои вярвания ви поставят лимита?
 • Как да се учите от собствената си история?
 • Кои са вашите "слепи петна"?
 • "Разговори" с его-то

Разказване на истории (Story Telling)

 • Защо хората да ви следват? – разкажете вашата история.
 • Направете я въздействаща, но подписана с вашия почерк.
 • Личен брандинг – какво искате/не искате да знаят за вас?
 • Вашето вербално/невербално въздействие...
 • Какво подхранва харизматичността?
 • Вашият филм, вашата главна роля
 • Водене чрез пример

Живот в променлива среда (Beyond your Comfort Zone)

 • Да практикуваме промени…
 • Къде е границата на комфорта ви?
 • Как реагирате, когато сте тревожни?
 • Преживяване на нещо съвършено ново за вас и анализ на работещите механизми за справяне.
 • Трансфериране на този опит към вашата бизнес реалност...
 • Управлението на емоции – колко? И как?
 • Нагласата определя резултата – убедете се сами
 • Вашата увереност и възприятието на другите
 • Създаване на план за развитие на вашия лидерски потенциал

Кой може да вземе участие:

За постигане на максимална ефективност и относително хомогенен състав, групата е до 15 участника, които се подбират от ниво Middle Management (средно ниво ръководители) и Top Management (Управители и собственици на бизнес). Всеки участник се ангажира да осигури присъствието си за 4-те модула, чиито дати са фиксирани предварително.
Научи повече

Authentic Leadership

Оставете нормата и ежедневието си за малко. Поставете се в нови ситуации. Предизвикайте се. Разберете силните и слабите си страни. Преоткрийте ценностите си. Опознайте се. Обуйте чужди обувки и вървете в тях. Погледнете ce през други очи и отново се запознайте със себе си.

Authentic Leadership
Academy Challenges

ALA e предизвикателство, което ни поставя в нестандартни и неудобни ситуации, за да изкара на повърхността онази автентичност, която събужда най-доброто в нас. Участниците имат по 24 часа „в играта“. Време за споделяне, осмисляне и преживяване. Време, в което заедно откриват още и надграждат уменията си. Време, в което се запознават с #АLeader-a в себе си.

Authentic Leader Academy Ментори

Програма

Цени

1400 €
Стандартна цена за пакет от 4 модула за
1 участник
840 €
Специална цена с 40% отстъпка при двама участника

Запиши се

Ще участвам*    

История

Свали брошура